EvoBus ČR,s.r.o.,závod Holýšov
Obec Lom u Tachova
Obec Chotěšov
Obec Blatnice
Obec Cebiv
Obec Benešovice
Obec Heřmanova Huť
Obec Horní Kozolupy
Obec Tlučná
Obec Kostelec
Obec Hošťka
Obec Úherce
Město Stříbro
Obec Záchlumí
Obec Staré Sedliště
Město Kladruby
Obec Lisov
STOLFIG,s.r.o. Chotěšov
Obec Otěšice
Město Dobřany
Město Nýřany
Město Černošín
Město Přimda
Obec Kočov
Obec Lochousice
Obec Česká Kubice
Obec Brod nad Tichou
Obec Ctiboř
Obec Broumov
Obec Halže
Obec Chodský Újezd
Obec Rozvadov
Obec Třemešné
Obec Sytno
Obec Zbůch
Obec Líně
Obec Velký Malahov
Obec Horní Kamenice
Obec Vejprnice
Město Staňkov
Obec Staré Sedlo
Město Tachov
Obec Merklín
Město Holýšov
Obec Vranov
Obec Kotovice
Obec Líšiná
Město Stod
Obec Ves Touškov

Hospitalizace a návštěvy

nahoru

Hospitalizace

Vážený návštěvníku, ať už je hospitalizace Vás či Vámi blízké osoby plánována, nebo se jedná o akutní příjem, bývá zpravidla s vědomím předpokládaného vyšetření či zdravotnického zákroku jakýkoli pobyt ve zdravotnickém zařízení tou méně očekávanou a vítanou zkušeností.

Předsudků a obav z pobytu v nemocnicích jsme si plně vědomi. Týmy lékařů, sester, laborantů a dalších pracovníků Stodské nemocnice se proto vždy snaží, aby pobyt každého pacienta byl co nejefektivnější a nejpříjemnější. Personál je připraven věnovat za pomoci moderních přístrojů a technologií maximální odbornou péči a hospitalizaci udělat milou i po lidské stránce.

K tomu, aby pak na pobyt v nemocnici převážily spíše příjemné vzpomínky, může přispět i samotný pacient či jeho blízcí, kteří jej navštěvují. Rádi vám tímto poskytneme informace a tipy, jak hospitalizaci co nejvíce ulehčit.

nahoru

Co si (ne)vzít s sebou do nemocnice?

 • šaty k převozu a odvozu z nemocnice
 • pyžamo (noční úbor), spodní prádlo, župan, přezutí
 • předměty osobní hygieny (zejména kartáček na zuby a pastu), ručník
 • doklady k zdravotnímu pojištění (karta pojištěnce)
 • Léky, které pacient chronicky užívá (nejlépe v originálním balení nebo alespoň jejich seznam a dávkování)
 • Kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky či příbuzné

Dále doporučujeme přibalit

 • Zdravotní dokumentaci a doporučení k hospitalizaci (nemá-li již personál nemocnice)
 • Rentgenové snímky z posledních vyšetření před hospitalizací (jsou-li a souvisí-li s hospitalizací)
 • Doklad o pracovní neschopnosti, pokud Vám byl vystaven ošetřujícím lékařem
 • Pokud jste v evidenci Úřadu práce, pak příslušný doklad jím vystavený
 • Minerální nebo neperlivou vodu
 • Knihu, časopisy, křížovky apod.

Co si s sebou nebrat?

 • Šperky
 • Větší obnos peněz (či vkladní knížky)
 • Zbraně
 • Dražší typy mobilních telefonů (doporučujeme levnější přístroj)
nahoru

Pobyt v nemocnici

Osobní předměty a ošacení

K uložení šatstva a osobních předmětů slouží během pobytu v nemocnici zpravidla šatník v pokojích a stolek vedle lůžka. Vybavení úložnými prostory a jejich uzamykatelnost je na každém oddělení individuální. Na podrobné informace je třeba se informovat. Nemocnice není zodpovědná za ztrátu předmětů volně přístupných a uložených mimo místo určení.

Léky

Při pobytu v nemocnici předepisuje všechny léky ošetřující lékař. A to i v případě, že se jedná o léky k léčbě specifických onemocnění, které nesouvisí s hospitalizací. O užívaných lécích je třeba při příchodu do nemocnice informovat zdravotní sestru. Ošetřující lékař je zařadí mezi léky, které budou podávány během nemocniční léčby. Je v zájmu zdraví pacienta, aby nepoužíval během pobytu v nemocnici léky, o nichž neví ošetřující lékař.

Kouření

Ve všech zdravotnických zařízení v ČR a stejně tedy i ve Stodské nemocnici platí zákaz kouření. Kouření je příčinou různých typů onemocnění a zpomaluje i léčbu zdravotních potíží, které s kouřením přímo nesouvisí. Od 31. května 2017 vstoupil v účinnost nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Podle tohoto zákona platí absolutní zákaz kouření ve zdravotnických zařízeních, a to včetně prostor, které souvisejí s jejich provozem, tedy i včetně venkovního areálu a technických pracovišť. Zákaz se týká i používání elektronických cigaret a platí jak pro zaměstnance, tak pro pacienty, návštěvy a další osoby, které se v areálu nemocnice pohybují. Osoby porušující zákaz může kdokoli vyzvat k dodržování zákazu. Porušení zákazu je přestupek, za který může být kuřákovi udělena pokuta až do 5 000 Kč. V prodejně občerstvení u vchodu do nemocnice se nesmí prodávat tabákové výrobky a e-cigarety.

Režim pobytu a léčby

Režim pobytu se řídí režimem příslušného oddělení, s nímž se pacient seznamuje v den příjezdu. Režim léčby určuje ošetřující lékař. Pacientovi ho sděluje pokud možno v dostatečném předstihu s ohledem na vývoj léčby a etický kodex.

Strava

Stravu připravuje v každém zařízení tým zkušených kuchařů ve spolupráci s odborníkem na skladbu jídelníčku a s ohledem na požadavky ošetřujícího lékaře. Strava a případná dieta je důležitým faktorem v rychlosti a efektivitě léčby. V případě dotazů ke složení stravy vzneste požadavek na ošetřující personál.

Služby

Ve Stodské nemocnici jsou pro pacienty i návštěvy dostupné základní služby a zboží. K dispozici je prodejna občerstvení a tiskovin (u hlavního vjezdu/vchodu) a prodejní automaty na nápoje (u recepce). V nemocnici je možné se připojit na internet pomocí wi-fi. Informace získáte na jednotlivých odděleních. Dokupování potravin a nápojů v prodejnách občerstvení nebo v automatech stejně jako konzumaci potravin přinášených návštěvami konzultujte se zdravotní sestrou nebo ošetřujícím lékařem, aby nebyl znehodnocen postup léčby. Na většině oddělení je možné používat mobilní telefon.

Lékárna

Součástí Stodské nemocnice je lékárna. Informace o jejím provozu naleznete zde.

nahoru

Propuštění z nemocnice

O termínu propuštění z nemocnice v případě hospitalizace informuje ošetřující lékař. Poskytne vám také instrukce ke způsobu domácí péče a seznámí vás, jak včas odhalit případné komplikace a jak je řešit. Zároveň připraví propouštěcí zprávu pro lékaře, který vás k hospitalizaci doporučil.

Při odchodu si pečlivě zkontrolujte, zda jste v nemocnici nic nezapomněli, např. pokud využíváte možnosti úschovy cenností či peněz.

Nemocnice doporučuje, aby vám při ukončení hospitalizace pomohli blízcí a zajistili pohodlný odvoz.
Jménem Stodské nemocnice vám dále přejeme brzké uzdravení a rychlou rekonvalescenci. Doufáme zároveň, že jste byli s péčí u nás spokojeni.

Poděkování

Pokud chcete svým ošetřujícím vyjádřit vděk za dobře odvedenou práci a příjemné vystupování, dovolujeme si Vás upozornit, že zaměstnanci nesmějí přijímat individuální věcné či finanční dary. Máte-li tedy zájem ocenit péči nad rámec verbálního poděkování, využijte prosím možnosti poslat ještě jeden děkovný vzkaz pro ošetřující personál (formulář zde) nebo podpořit naši nemocnici finančním darem.

Informace k poskytnutí daru naleznete zde.

nahoru

Návštěvy nemocných na lůžkových odděleních

Doporučené návštěvní hodiny

pondělí až pátek 16:00 – 18:00
sobota a neděle 14:00 – 17:00

Po dohodě s lékařem  / zdravotním personálem na konkrétním oddělení je možná návštěva i v jiných než doporučených návštěvních hodinách.

Oddělení s upravenou návštěvní dobou 

 • Oddělení následné péče každý den (včetně víkendů a svátků) od 8:00 do 18:00
 • Chirurgické oddělení neomezeně s ukončením okolo 18:00
 • Chirurgické JIP pondělí až pátek od 15:00 do 17:00 a v sobotu a v neděli od 14:00 do 17:00
 • Dětské oddělení - rodiče dětí kdykoli, ostatní po dohodě s lékaři (preferují se doporučené návštěvní hodiny)
 • Gynekologické oddělení - návštěvy v porodnici (na šestinedělí) jsou možné pro otce dítěte nebo matku rodičky kdykoli.

Při návštěvě nemocnice a během hospitalizace používejte správný postup hygieny rukou.


    Pro veřejnost > Hospitalizace a návštěvy


Stodská nemocnice a.s.
Hradecká 600, 333 00 Stod
IČ: 263 61 086, DIČ: CZ26361086

Stodská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.