EvoBus ČR,s.r.o.,závod Holýšov
Obec Lom u Tachova
Obec Chotěšov
Obec Blatnice
Obec Cebiv
Obec Benešovice
Obec Heřmanova Huť
Obec Horní Kozolupy
Obec Tlučná
Obec Kostelec
Obec Hošťka
Obec Úherce
Město Stříbro
Obec Záchlumí
Obec Staré Sedliště
Město Kladruby
Obec Lisov
STOLFIG,s.r.o. Chotěšov
Obec Otěšice
Město Dobřany
Město Nýřany
Město Černošín
Město Přimda
Obec Kočov
Obec Lochousice
Obec Česká Kubice
Obec Brod nad Tichou
Obec Ctiboř
Obec Broumov
Obec Halže
Obec Chodský Újezd
Obec Rozvadov
Obec Třemešné
Obec Sytno
Obec Zbůch
Obec Líně
Obec Velký Malahov
Obec Horní Kamenice
Obec Vejprnice
Město Staňkov
Obec Staré Sedlo
Město Tachov
Obec Merklín
Město Holýšov
Obec Vranov
Obec Kotovice
Obec Líšiná
Město Stod
Obec Ves Touškov

Nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování kopí

Dle platné legislativy má každý pacient právo nahlédnout do svazku zdravotnické dokumentace a nechat si pořídit její kopii z doby ošetření či hospitalizace v nemocnici. Pokud chce toto právo využít, je třeba postupovat podle níže uvedených informací.

Kdo může nahlížet do zdravotnické dokumentace a žádat o její kopii?

Ze zákona může o dokumentaci požádat...

  • sám pacient,
  • osoba, která je pacientem uvedena ve formuláři nemocnice Souhlas s hospitalizací, který podepisuje pacient nebo jeho zákonný zástupce při přijetí do nemocnice,
  • v případě úmrtí pacienta osoba blízká (osobou blízkou je přímý příbuzný v řadě přímé, tzn. rodiče, děti, vnuci a dále sourozenec, manžel/ka a partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní)
  • osoba, která je určena pacientem dodatečně v době podání žádosti v dokumentaci na oddělení (ambulanci) - prvotně není uvedena ve formuláři nemocnice Souhlas s hospitalizací 
  • zákonný zástupce / opatrovník
  • úřední osoby - zdravotničtí pracovníci, soudní znalci, revizní lékaři, Policie ČR a ostatní zákonem určené osoby

Nahlížet do zdravotnické dokumentace mohou současně maximálně dvě osoby, například sám pacient a osoba blízká nebo dvě osoby blízké.

Jak lze žádat o dokumentaci?

Je třeba vyplnit příslušnou žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, o pořízení výpisů, opisů, kopií ze zdravotnické dokumentace. Formuláře lze získat na sekretariátu nemocnice, na sekretariátech lůžkových oddělení nebo jsou ke stažení níže ve stránce. 

Žádosti se přijímají osobně i poštou v sekretariátu nemocnice, v sekretariátech lůžkových oddělení (v případě absence sekretariátu u vrchní sestry oddělení) a v pracovní dny od 6:00 do 14:30 v sekretariátu ředitele.  

Kolik stojí pořízené kopie ze zdravotní dokumentace a jak zaplatit?

Platba je přijímána v hotovosti v pokladně Stodské nemocnice v pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.

Ceník služeb ke stažení zde (Ceník služeb). 

Kdo bude přítomen u Vašeho nahlížení do dokumentace?

Po celou dobu nahlížení do zdravotnické dokumentace bude přítomen zdravotnický pracovník Stodské nemocnice, aby Vám případně mohl poskytnout rady týkající se administrativního vyřízení vašeho požadavku.


    Pro veřejnost > Nahlížení do zdravotnické dokumentace


Stodská nemocnice a.s.
Hradecká 600, 333 00 Stod
IČ: 263 61 086, DIČ: CZ26361086

Stodská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.